W kursie dowiesz się:

 1. Co to jest RODO.
 2. Jakie są podstawowe pojęcia związane z RODO.
 3. Jakie są zasady przetwarzania danych.
 4. Czym jest zgodność przetwarzania z prawem.
 5. Jakie są prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Jakie są obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego.
 7. Jak ważne jest bezpieczeństwo danych i ocena skutków dla ochrony danych.
 8. Kto to jest Inspektor Ochrony Danych.
 9. W jaki sposób przekazać dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 10. Kto to jest organ nadzorczy.
 11. Jakie są środki ochrony prawnej i jaka jest odpowiedzialność prawna ciążąca na administratorze danych osobowych.

Cena: Bezpłatne.